Legenda znaku herbowego
rodziny Jankowskich

Mobirise

Herb własny Jankowski,

to nie tylko zbiór elementów, które ilustrują pochodzenie przodków tej rodziny, to również symbole odnoszące się do tradycji, idei, wartości czy ważnych zasad, które są wspólne dla całej społeczności rodzinnej, a także są odczytywane przez każdego familianta indywidualnie.
Nazwa, od której przybrano nazwisko Jankowski, wywodzi się od imienia Jan. Entymologia tego nazwiska została zastosowana do nazwy miejsca pochodzenia lub zamieszkania, a co za tym idzie, możliwego miejsca posiadania własności ziemskiej.

Mobirise

Znanych jest wiele miejscowości

które nosiły w swej treści imię Jan. Były to między innymi : Jankowice, Janów, Janków. Osoby noszące nazwisko Jankowski wymieniane są w wielu polskich materiałach archiwalnych. Najstarsze wzmianki odnoszą się do okresu XIV wieku. Pod datą 1408 roku, w dokumencie księcia Ziemowita , przywileju danego Boleścicom, występuje przedstawiciel tego rodu. Jeden z nich noszący imię Siemian pochodzący z Jankowa na ziemi łomżyńskiej pieczętował się herbem Jastrzębiec. Wielu z nich przynależało do różnych rodzin pieczętujących się różnymi herbami.
Znani są Jankowscy herbu: Amadej, Białynia,Jastrzębiec,Junosza, Korab, Kucza (Cielątkowa),Kuszaba, Nowina, Ogończyk, Poraj, Rawicz, Strzemień.

Mobirise

Rodzina Jankowskich

wywodzi się z ziemi Płockiej, z okolic Bielska. Ostatnie wiadome znamiono szlachectwa rodziny pochodzi z roku 1648, kiedy to w parafii Proboszczewice był chrzczony dziadek Antoniego Jankowskiego, Szczepan Jankowski. Szczepan syn Pawła odnotowany jest w tych dokumentach z dopiskiem Nobilis. Antoni Jankowski był ojcem urodzonego w 1750 roku, Jana Jankowskiego który żonaty był z Konstancją z Cieszkowskich, herbu Dołęga. Ze związku tego wywodzą się wszyscy członkowie rodziny. Ród Jankowskich przez ponad dwa wieki związany był dzięki koligacjom małżeńskim z takimi domami z ziemi Płockiej jak: Cieszkowscy, Rucińscy, Gapińscy, Dębscy oraz Liszewscy. Herb własny rodziny Jankowskich to zbiór symboli charakteryzujących dzieje tej że rodziny związanych z ziemią płocką oraz walką i poświeceniem dla Polski. Symbol godła odzwierciedla tradycje rodzinne związane z zasadami szlachectwa i szlachetności, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Herb własny Jankowskich nawiązuje do tradycyjnego herbu Jastrzębiec, ponieważ istnieje wysokie prawdopodobieństwo pochodzenia rodziny, z grona herbowych, herbu Jastrzębiec. 

Mobirise

Godło herbu

zawiera w swej konstrukcji, głowę końską oraz podkowę, elementy symbolizujące obok nawiązania do szlacheckich przodków również tradycje wojskowe. Rodzina utożsamia się z cechami symbolizowanymi przez konia, takimi jak dostojność i zwinność. Podkowa oprócz nawiązania do herbu Jastrzębiec jest też dla rodziny Jankowski symbolem szczęścia i pomyślności.
Symbolika obranego herbu i barwy nawiązują do szlacheckich przodków.
Herb dla rodziny Jankowskich jest więc trafnym określeniem ich uporczywego dążenia do osiągnięcia cnoty nieustanną pracą,w której intelekt, porządek i dyscyplina oraz dalekowzroczność
są elementami ich sukcesu.

Mobirise
Mobirise

Dworek Wiktorowo

Budki Petrykowskie 20, 05-652 Pniewy

© Copyright 2021 Dawczak.pro - All Rights Reserved

Designed with Mobirise ‌

Free Web Page Maker